Over ons

De Kennemer Impact Helpdesk is er voor ondernemers die betekenisvol willen ondernemen. Het is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de Stadsgarage. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met onze helpdesk. De afstemming van informatiestromen binnen de gemeentelijke organisatie verloopt via het kernteam impact ondernemen. Dat bestaat uit ambtenaren uit verschillende domeinen aangestuurd door twee personen die als aanspreekpunt dienen. Samen met de Stadsgarage is dit tevens de uitvoeringsorganisatie van het Actieprogramma.

Waarom een helpdesk?

Ondernemers die impact willen maken richten zich op maatschappelijke problemen. Hierdoor hebben ze vaker en op zeer diverse manieren te maken met de overheid. Het servicepunt helpt impact-ondernemers om hun weg te vinden binnen de gemeente en de stad. Een veelgehoorde vraag van impact ondernemers is dat de benodigde informatie versnipperd is. Deze helpdesk is ontwikkeld om impact ondernemers beter en sneller op weg helpen.

Haarlem wil een aantrekkelijke omgeving bieden aan impact ondernemers.

Dat is belangrijk voor de concurrentiekracht en werkgelegenheid voor de stad. Impact ondernemers kunnen een positieve bijdrage leveren aan de complexe maatschappelijke uitdagingen waarmee Haarlem te maken heeft. Zoals bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt, versnellen van de energietransitie, ontwikkelen van circulaire producten of diensten, verbeteren van afvalstromen en mobiliteit.

Samen met de stad werkt de gemeente aan een inclusieve samenleving.

Sociaal ondernemen is daar een belangrijk onderdeel van. De ambitie van de gemeente Haarlem is om impact ondernemen verder te laten groeien en te faciliteren. Zo werken we samen aan een duurzame, inclusieve en toekomstbestendige stad.Met ondersteuning en het organiseren van evenementen en kennissessies willen we startende en bestaande impact ondernemers versterken. De gemeente Haarlem is toegankelijk en faciliteert waar mogelijk vanuit de verschillende afdelingen.

Het Team

Het gemeentelijk servicepunt is ontwikkeld binnen het Actieprogramma Impact Ondernemen Haarlem en is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage.

Ruud Meijer

Projectleider Actieprogramma Gemeente Haarlem

Christiana van Lammeren

Beleidsadviseur circulaire economie Gemeente Haarlem

André Brasser

Projectleider Actieprogramma Stichting Stadsgarage

Kim Nooij

Communicatieadviseur Stichting Stadsgarage

Mark Dammen

Strateeg en marketeer Stichting Stadsgarage

Eva Zijlmans

Bestuurskundige Stichting Stadsgarage

Sharon de Groot

Communicatieadviseur en projectcoördinator Stichting Stadsgarage

Bob Hoftijzer

Office manager en communicatiemedewerker

Het Actieprogramma Impact Ondernemen

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om behalve financieel gezond, ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. Deze shift wordt ook wel aangeduid als de transitie naar een betekeniseconomie waarin de economische activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. De stad is gebaat bij een ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om ‘betekenisvol’ te ondernemen en te groeien. In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers is daarom het Actieprogramma Impact ondernemen ontworpen. Dit programma loopt sinds 2020 en werd in juni 2024 verlengd tot en met 2026. Lees hier de Voortgangsrapportage Actieprogramma Impact Ondernemen van 2024.

Stichting Stadsgarage

De Stichting Stadsgarage bestaat uit zelfstandige professionals die zich inzetten voor de professionalisering en ondersteuning van sociaal ondernemers en ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De Stadsgarage draagt daarmee bij aan een duurzame en sociale stad.

www.stichtingstadsgarage.nl

Partners

Wil je ook partner worden van de Impact Helpdesk? Neem dan contact met ons op.