Helpdesk voor impact ondernemers

Heb je een vraag? Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Ons doel is om zo veel mogelijk impact ondernemers en ondernemers die Maatschappelijk Verantwoord willen ondernemen zo snel en duidelijk mogelijk verder te helpen. De Impact Helpdesk is daarom de eerstelijns vraagbaak. Mochten wij het antwoord niet weten dan verwijzen we je door naar het juiste loket van de gemeente of partners in de stad.

Impact ondernemen

1
Wat is een impact ondernemer?

Met impact ondernemers bedoelen we ‘ondernemers die in de betekenis economie het maatschappelijk doel als belangrijkste missie vooropstellen (sociaal ondernemers) én ondernemers die vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een bijdrage leveren aan de samenleving of het milieu (maatschappelijk verantwoord ondernemers).

Dit kunnen ondernemers zijn uit verschillende sectoren, van detailhandel en horeca tot bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening en het MKB. Tegelijkertijd hebben wij oog voor sociale start-ups die nog geen werkend verdienmodel hebben, omdat zij de potentie hebben door te groeien en daarmee in de toekomst maatschappelijke impact kunnen gaan realiseren. Deze groep ondernemers waar wij ons met dit actieprogramma op richten noemen wij samen: ‘Impact Ondernemers’.

Ik ga een impact bedrijf beginnen. Welke rechtsvorm moet ik kiezen?

De rechtsvorm is afhankelijk van de aard van jouw onderneming en de doelen voor de nabije toekomst. Voor advies kun je het beste contact opnemen met de Kamer van Koophandel.

Waar vind ik een netwerk van andere impact ondernemers?

Je vindt andere impact ondernemers uit de regio op het Kennemer Inkoop Platform. Via de Stichting Stadgarage worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd bedoeld voor impact ondernemers.

Ik heb een bestaand bedrijf. Hoe maak ik de transitie naar betekenisvol ondernemen?

Via de Stichting Stadsgarage kunnen ondernemers een training volgen die gericht is op impact ondernemerschap. Meer informatie over workshops en trainingen vind je hier.

Gemeente

1
Ik ga een impact bedrijf beginnen. Heeft de gemeente hiervoor subsidie?
De gemeente verstrekt geen subsidies voor startende ondernemers. Ben je op zoek naar financiële middelen voor jouw onderneming dan zijn er kansen voor financiering voor impact ondernemers. We h
Ik ben op zoek naar een ruimte om mijn impact bedrijf te starten. De gemeente heeft vast wel iets leeg staan toch?
De gemeente moet ruimtes tegen marktconforme tarieven verhuren. Tijdelijk huren is vaak goedkoper maar vraagt wel om flexibiliteit. Raadpleeg Tijdelijke Ruimtes Wagenhof Vastgoed Beheer voor het aanbod van (ook gemeentelijke) leegstaand
Ik ben op zoek naar ruimte. Heeft de gemeente een lijst met lege (winkel)panden?
De gemeente houdt dit niet bij. Raadpleeg funda.nl of bezoek winkelgebieden en noteer de telefoonnummers van verhuurders.
Ik heb een fantastisch product bedacht en wil alleen maar met mensen uit jullie kaartenbakken werken. Hoe kan ik dit organiseren?

Mensen in een bijstands- of uitkeringssituatie zijn niet gratis. Het is fijn als je hen wilt inzetten om te re-integreren. Neem hiervoor contact op met het Werkgeversservicepunt.

Ik heb een impact bedrijf. Hoe zorg ik ervoor dat gemeenten en provincies bij mij gaan inkopen?
De gemeente koopt goederen en diensten in via de inkoopregels die voor overheden gelden. Soms betekent dit dat er een aanbestedingsprocedure noodzakelijk is, op andere momenten heeft de gemeente meer vrijheid om keuzes te maken in het inkoopproces. De gemeente juicht de wijze van ondernemen toe zoals de ondernemers op het Kennemer Inkoop Platform dit doen en stimuleert andere bedrijven dit voorbeeld volgen. Wanneer de inkoopvraag zich ervoor leent worden impact ondernemers benaderd voor een offerte aanvraag.
De gemeente geeft bij grote opdrachten de verplichting tot Social Return On Investment aan opdrachtnemers. Hoe zorg ik ervoor dat deze bedrijven deze SROI verplichting bij mij gaan invullen?

Op het Kennemer Inkoop Platform staat een aparte pagina voor SROI bedrijven. Deze bedrijven voldoen aan een bepaalde standaard. De gemeente verwijst grote opdrachtnemers naar de bedrijven die hier vermeld staan om hun SROI verplichting in te vullen. Wil je weten wat je moet doen om ook de status van SROI bedrijf te krijgen, bekijk dan de informatie op deze pagina.

Financieringsvormen

1
Traditionele verdienmodellen: hoe kan je als ondernemer omzet behalen?
 1. Verkoop van goederen of diensten: via een winkel, webshop of op de markt.                         
 2. Uurtje factuurtje: jouw klant/opdrachtgever rekent met jou af via vast uurtarief                       
 3. Abonnementen Model: klanten krijgen toegang tot jouw dienst of product via een periodieke betaling. Voor de klant betekent dit een gemak en zekerheid van jouw dienst; voor jou als ondernemer gegarandeerde inkomsten voorafgaand aan de levering van jouw dienst of product.                                                             
 4. Advertentiemodel: media en internet. Inkomsten via verkoop van advertenties, bv. op een website of in gedrukte media.                      
 5. Freemium – internet. Combinatie van free en premium: de basis kost niets (je bouwt vertrouwen op), maar voor extra, unieke diensten/informatie betaalt de klant. Veelal internetdiensten (bv. online administratieprogramma’s.                                    
 6. Servicemodel: verkoop van een product of dienst voor een redelijk bedrag; inkomsten daarna via onderhoud- of servicecontract (bv. autodealer, IT-bedrijf).
 7. Lokaasmodel: indien sprake is van een uniek product, waarop octrooi is aangevraagd (bv. koffieapparaten waar alleen speciaal gevormde koffiepads of cupjes in passen, scheermesjes, printers).                                      
Nieuwe verdienmodellen voor ondernemers
 1. Personalisatie: producten of diensten die op maat zijn gemaakt voor de klant of opdrachtgever (bv. met inzet van digitale technieken als 3D printing) bv. een eerste babyvoorleesboekje met namen van oma en opa, sneakers naar eigen ontwerp etc.
 2. Servitization: service als middel om extra winst te maken (welke extra diensten kun jij aanbieden bovenop jouw vaste diensten? Bv. kwaliteitsbewaking door certificerende instantie. Bv. Voorleesexpres).
 3. Sociaal ondernemen: er wordt (extra) betaald voor de maatschappelijke waarde die jij creëert (bv. inclusieve arbeidsmarkt, gezondheidspreventie, schoon milieu, meer groen, gelijke kansen etc. bv. omdat jij bijdraagt aan gemeentelijke doelstellingen), naast of met de betaling van de dienst/het product die jij levert
 4. Lean startup methode: snel leren wat werkt en wat niet. Je gaat de markt al op met een simpel prototype/experiment-pilot met een nieuwe dienst. Hiermee test en meet je of het aan de behoefte voldoet/in de smaak valt en hoe het kan worden verbeterd. Testen doe je direct bij de klant/opdrachtgever, die feedback geeft en zo helpt bij en meebetaalt aan de ontwikkeling/innovatie. Zo bespaar je tijd en geld.
 5. Circulaire economie (producten, grondstoffen en reststoffen behouden hun waarde): bv. Product As Service (PAS)-model: van bezit naar gebruik (via deeleconomie initiatieven, leasen, statiegeld, abonnement). Bv. deelauto’s.
 6. Exponentiële organisaties: slim gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen zoals algoritmen (data verzamelen om prestaties te meten en verbeteringen door te voeren), big data, en communities. Vb. Netflix en Airbnb.
Geefgeld

Private bijdragen voor publieke doelen (algemeen belang). In geld, tijd (vrijwillige inzet), diensten of goederen.

 1. Vermogensfondsen. Organisaties/projecten die passen binnen de doelstelling (criteria) van het fonds kunnen een beroep doen op dat fonds. Middelen worden verstrekt als gift (1-3 jaar); je moet een aanvraag indienen en verantwoorden. Verschillende fondsen richten zich op verschillende thema’s/doelgroepen. Er zijn nationale en lokale fondsen. Voorbeelden grote landelijke fondsen: Oranje Fonds, VSB Fonds, Kansfonds, Instituut Gak, FNO: Fonds Nuts Ohra, Prins Bernard Cultuurfonds, stichting RCOAK, Kinderpostzegels Nederland
 2. Goede doelen loterijen (kansspelbegunstigde fondsen): Nationale Postcode Loterij (waaronder aanvragen via stichting DOEN), BankGiro loterij, Vriendenloterij. Je kunt een verzoek voor fondswerving indienen bij één van de grote loterijen.
 3. Bedrijven foundations. Foundations zijn aparte fondsen die gekoppeld zijn aan een bepaald bedrijf (MBO: maatschappelijk betrokken ondernemen). Een deel van de winst van de onderneming wordt beschikbaar gesteld voor een maatschappelijk doel. Dat kan in de vorm van tijd (gratis inzet van expertise door personeel) en middelen. Voorbeelden: Rabobank Foundation. Fonds 21 (SNS Reaal). Bernhard van Leer Foundation.
 4. Sponsoren zijn organisaties, bedrijven, die bereid zijn projecten en soms personen financieel of in natura te ondersteunen en die daarvoor een tegenprestatie verwachten, zoals naamsvermelding. Afhankelijk van de sponsor en op afspraak worden verschillende kostenposten betaald, soms ook de financiering van personeel en organisatie.
 5. Serviceclubs zijn organisaties die zijn opgericht als gezelligheidsvereniging voor mensen met dezelfde belangstelling in combinatie met het nastreven van een betere samenleving. De clubleden zetten als het ware hun schouders onder maatschappelijke problemen door hun expertise en netwerken in te zetten en fondsen te werven. Bv. lokale Lions club, Rotary.
 6. Geldwervende activiteiten door organisaties of particulieren zijn activiteiten die gericht zijn op geldinzameling middels prestaties, zoals een Roparun sponsorloop en zitten tussen sponsoring en donaties in. De opzet van een sponsorloop is dat er zoveel mogelijk geld wordt ingezameld door degenen die de prestatie (lopen, fietsen) gaan leveren. Dus dat je voor ieder gelopen of gefietst rondje een bepaald bedrag ontvangt van de goede gevers, of een bedrag in één als je bijvoorbeeld de hele tocht hebt voltooid. Vaak verdubbelt de hoofdsponsor (een bank of verzekeringsmaatschappij) dan het ingezamelde bedrag.
 7. Donateurs zijn personen of organisaties die middelen beschikbaar stellen en die daar NIETS voor terug verlangen. Zij handelen uit sympathie voor het goede doel. Een veel voorkomende vorm van donateurschap is lid worden van, of deelnemen aan een stichting “Vrienden Van”. Zo’n stichting is dan speciaal opgericht om geld in te zamelen voor dat ene goede doel
 8. Entreegelden spreken voor zich: je betaalt voor je kaartje en uit de opbrengst daarvan wordt een deel van de activiteit betaald.

i .Een benefiet is een activiteit (sportwedstrijd, galadiner, theatervoorstelling etc) waarbij de deelnemers veel geld betalen om er bij aanwezig te mogen zijn. De meeropbrengst (het verschil tussen de kosten van de activiteit en de inkomsten) gaat naar het goede doel. Soms zijn ook de artiesten of sporters die meedoen aan de benefiet bereid om gratis te spelen, of tegen een kleine onkostenvergoeding.

 1. Een veiling is: iets verkopen en winst proberen te maken op de door jou betaalde inkoopsprijs. Of (nog beter) iets verkopen dat je gratis hebt gekregen. Om spullen in te zamelen die geveild kunnen worden, worden vaak beroemde Nederlanders (Haarlemmers?) gevraagd om iets persoonlijks af te staan, of speciaal vanwege de veiling iets te maken dat geveild kan worden, zoals een schilderij of een gedicht.
 2. Een collecte is met de pet rond gaan (of met een collectebus). Officiële collectes moeten bij de gemeente worden aangevraagd. Zo maar spontaan met de pet rondgaan kan ook, dan heb je geen vergunning nodig.
 3. Bij stunten kun je je van alles voorstellen. Zelfs weddenschappen afsluiten (dat je geld krijgt als je iets doet of durft in het openbaar, bijvoorbeeld de Rabotoren beklimmen). Maar met het logo van een goed doel op je rug een parachutesprong maken, kan ook. Vb. Maarten van der Weijden die de Elfstedentocht zwom om miljoenen op te halen voor onderzoek naar kanker.
 4. Tante Agaath betekent: lenen bij je rijke tante. Of haar aanbieden om een aandeel in de business te krijgen. Een veel grotere vorm van Tante Agaath is geld vragen van risico investeerders/angel investors of impact investors. Deze vormen van geld lenen, moeten altijd worden terugbetaald. Dus je kunt dit alleen tijdelijk inzetten als je er zeker van bent dat je op een andere manier wel aan je geld komt
 5. In natura (of in-kind) betekent “gratis spullen of gratis hulp”. Stel je moet een buurthuis inrichten, dan kun je de inrichting vragen te sponsoren bij kantoorwinkels. Gratis hulp/expertise wordt wel verleend door professionele organisaties in het kader van hun “maatschappelijk betrokken ondernemen beleid”. De “in natura” manier kan ook door grote bedrijven die een nieuwe inrichting aanschaffen (zoals nieuwe computers) te vragen of jij de oude spullen mag hebben, voor niets. Vb. Bedrijf in Haarlem Copiatek: lokale ondernemers, scholen, zorginstellingen en gemeente doneren hun afgeschreven ICT aan Copiatek en zij zorgen dat zo’n 25% lokaal wordt geschonken aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven via Bedrijf & Samenleving.
 6. Lenen bij een bank of ontwikkelingsmaatschappij kan alleen als je organisatie sterk genoeg is om het geleende geld weer terug te betalen. Stel je wilt een centrum oprichten en je hebt een pand op het oog, dan kun je naar de bank gaan voor een hypotheek. Een bank wil altijd een garantie dat het geld wordt terugbetaald, maar dat kan ook door het pand als onderpand in te zetten. Mocht het dan mis gaan, dan wordt de bank eigenaar van dat pand. Bij lenen betaal je altijd rente.
 7. Meedoen aan een prijsvraag waarvoor een prijs wordt uitgereikt. Dit is een creatieve manier om aan je spullen te komen en bovendien levert het gratis publiciteit op. Samen met de organisatie die de prijsvraag uitschrijft, kun je meeliften op de publicitaire stroom. VB: Appeltjes van Oranje (Oranje Fonds), Voor De Wereld Van Morgen (ASN Bank), Social Impact Lab PwC, Stadsgarage Bokaal: winnaar Tim!)
 8. Free publicity levert niet rechtstreeks geld op maar het kan wel je naamsbekendheid vergroten, waardoor gulle gevers sneller over de brug komen. door samenwerking met bedrijven, aandacht voor jouw onderneming in de media (bv via de loterijen) kan je meeliften op mediabudgetten van grotere partijen. Maar het kan ook klein, bv. het schrijven van een wekelijkse column in een lokale krant, aandacht voor jouw initiatief in het lokale sufferdje is ook een manier van gratis reclame.
 9. Nalatenschappen. Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is het geheel van bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat. Hierin kunnen goede doelen worden opgenomen.

 

Alternatieve financieringsvormen

1
Crowdfunding

Middels crowdfunding laat je de ‘massa’ investeren in jouw bedrijfsconcept of (maatschappelijk) project. 

Er bestaan verschillende financiële constructies bij de contracten die crowdfundingspartijen vastleggen tussen ondernemer en investeerder. De investering kan worden gedaan als donatie of als lening die terugbetaald wordt, er kan een aandelenuitgifte worden vastgesteld of gedeeld worden in de winst, of er wordt een beloning afgesproken die niet-financieel is. Dat crowdfunding populairder wordt, heeft deels te maken met het lastig verkrijgen van leningen en investeringen. Daarnaast zijn steeds meer ‘gewone’ mensen bereid om te investeren. Ook wel ‘return on involvement’ genoemd (in plaats van ‘return on investment’). Het voordeel is dat je het in kunt zetten als marktonderzoek en promotie. Jou funders zijn gelijk potentiële klanten (bv Fairphone: eerst waren de klanten er die de telefoon kochten, voordat de telefoon überhaupt bestond), leveranciers en enthousiaste ambassadeurs. Populaire crowdfund platforms zijn bijvoorbeeld: Voorjebuurt, CrowdaboutNow, 1%Club(Do-good crowdfunding).

Friendraising

Friendraising wordt steeds belangrijker naast fundraising.

Friendraising is het stimuleren van betrokkenheid bij je organisatie en het bouwen van duurzame vriendschappen met personen, stichtingen of bedrijven met het doel allebei de vruchten van deze relatie te plukken. Het toepassen van friendraising gaat van steeds groter belang zijn voor organisaties. En dan vooral in de non-profit sector, waar media en donateurs steeds kritischer zijn, individuen op eigen initiatief contact zoeken met goede doelenorganisaties en donateurs naast hun giften ook graag zelf acties opzetten om te helpen de dromen van non-profit organisaties waar te maken.

 

Sponsoring

Geld inzamelen via online donatieplatforms of mobiele telefoons, eventueel ondersteund met acties op sociale media. (bv. platforms als One2Give, online collectebussen, iGive.com, Sponsorkliks.com).

Een mooi voorbeeld hiervan is SponsorKliks waar ruim 8300 9sport)verenigingen en goede doelen gebruik van maken. Wanneer je iets online bestelt en je selecteert de desbetreffende webshop via SponsorKliks, dan ontvangt degene die je intypt bij de vraag ‘Wie wilt u sponsoren?’ een percentage van het aankoopbedrag, zonder dat het de klant/sponsor meer kost. Bijna alle grote webshops zijn aangesloten bij SponsorKliks.

Impact investing

Impact beleggen en Social Impact Bond.

Impactbeleggen verwijst naar investeringen “gedaan in bedrijven, organisaties en fondsen met de bedoeling om naast een financieel rendement een meetbare, gunstige sociale of ecologische impact te genereren”. Impactinvesteringen verschaffen kapitaal om sociale en/of milieukwesties aan te pakken. Zo heeft Willemijn Verloop (mede oprichtster van Social Enterprise NL) Social Impact Ventures NL en Rubio Impact Ventures mede opgericht, die investeren in bedrijven die een positieve maatschappelijke impact combineren met economische groei.

Een specifiek voorbeeld is de Social Impact Bond, een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In plaats van het traditionele model van subsidies verstrekken wordt op projectbasis een hechte samenwerking aangegaan met uitvoerders, investeerders en soms een intermediair. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden voor de doelgroep die centraal staat.

Private investeerders dragen het financiële risico, maar kunnen daar ook voor beloond worden. Een onafhankelijke partij meet of de gestelde doelen zijn behaald. Als dat is gelukt, betaalt de overheid of filantroop de investeerders terug met rendement. Zijn de resultaten niet toereikend, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. Deze vorm van financiering wordt ook wel resultaatfinanciering genoemd.

SIB’s in Nederland werden afgesloten voor o.a. de Buzinezzclub en The Colour Kitchen, waarbij gemeenten garant stonden en o.a. Rabobank Foundation, Oranje Fonds en Social Finance NL investeerden.

Inkopen met impact

1
Wat is inkopen met impact?
Inkopen met impact betekent dat je bij de aanschaf van een product of dienst niet alleen kijkt naar de prijs, kwaliteit en levertijd, maar ook naar de effecten op mens en milieu. Denk bijvoorbeeld aan drinkglazen gemaakt van oude flessen of restaurants gerund door kansarme jongeren.

Voor de toekomst

Veelal zijn dit producten en diensten van ondernemers die zich inzetten voor een sociale en duurzame toekomst. Ook wel impact ondernemers genoemd. Het zijn ondernemers uit alle sectoren. Van detailhandel tot horeca. Van onderwijs tot zakelijke dienstverlening.

Het dienen van een maatschappelijk doel is voor hen de belangrijkste missie naast winstgevendheid. In zijn algemeenheid zijn dit doelstellingen gericht op het versterken van inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid in de stad. Hun producten en diensten kunnen bijvoorbeeld mantelzorgers ontlasten of gebruiken afval als grondstof voor een nieuw product. Daarbij scheppen zij banen voor mensen die moeilijk aan werk komen. Hiermee leveren impact ondernemers een belangrijke bijdrage aan de samenleving en het milieu.

Waarom is inkopen met impact belangrijk?

Met hun inkoop kunnen bedrijven en organisaties bijdragen aan positieve ontwikkelingen in de maatschappij. Door te letten op impact kunnen zij maatschappelijk betekenisvol worden.

Belang van impact

Dit is in toenemende mate van belang en geldt ook voor gemeenten in de regio Kennemerland. Zij zien hun inkoopbeleid als een belangrijk instrument om duurzamer, socialer en innovatiever te worden.

Hoe werkt inkopen met impact?
Het is in de basis eenvoudig: let bij het maken van inkoopbeslissingen ook op de sociale effecten en milieuaspecten van een product of dienst.

Een goed startpunt

Deze beslissingen zijn voor elk bedrijf en iedere organisatie anders. Wellicht zijn er bepaalde kaders of thema’s gedefinieerd of is er bepaalde wet- of regelgeving of zijn er andere verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Een goed startpunt hiervoor is het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Informeer ook bij jouw gemeente naar specifieke richtlijnen, ondersteuning en/of advies. Voor meer informatie over inkopen met impact verwijzen we graag naar het beleid over de inkoopstrategie van de overheid.

Aanbod regio Kennemerland

Op Kennemer Inkoop Platform staan alle impact ondernemers uit de regio Kennemerland vermeld. Naast de persoonlijke profielen van deze ondernemers, is ook het product- en dienstaanbod vermeld. Voor inkopers biedt www.kennemerinkoopplatform.nl een compleet overzicht van het regionale aanbod aan impact ondernemers.

Wat is Social Return on Investment (SROI)?
Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Betekenis

SROI is het opnemen van sociale voorwaarden in subsidies en inkoop- of aanbestedingstrajecten met als doel dat de investering die de gemeente doet, een sociale winst oplevert voor mensen met (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Contractpartners leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid in de betreffende gemeente.

Kennemer Impact Coaching

1
Wat is Kennemer Impact Coaching?

Impact ondernemers kunnen vanaf nu ook voor coaching bij de Kennemer Impact Helpdesk terecht. Een team van ervaren coaches staat klaar om hen bij te staan met persoonlijk advies en gerichte ondersteuning.

Ondernemers kunnen bij deze coaches terecht met lastige vraagstukken rondom de ontwikkeling van hun impactbedrijf. Wanneer zij zelf niet tot een oplossing komen of voor een belangrijke beslissing staan, kunnen zij een beroep doen op de ‘Kennemer Impact Coaching’ voor een afgebakende coachingsboost van drie sessies met een ervaren coach.

Waar kunnen de coaches bij helpen?

Ondernemers kunnen bij deze coaches terecht met lastige vraagstukken rondom de ontwikkeling van hun impactbedrijf. Wanneer zij zelf niet tot een oplossing komen of voor een belangrijke beslissing staan, kunnen zij een beroep doen op de ‘Kennemer Impact Coaching’ voor een afgebakende coachingsboost van drie sessies met een ervaren coach.

Hoe ziet het coachingtraject eruit?

Het traject begint met een startsessie waarin de doelen worden bepaald, gevolgd door een vervolgsessie en een eindsessie waarin conclusies worden getrokken over hoe verder te gaan. De eindsessie resulteert in een kort verslag van de bevindingen met conclusies en advies.

Wanneer kom ik in aanmerking voor coaching?

De Kennemer Impact Coaching is bedoeld voor ondernemers in het brede midden- en kleinbedrijf die impact willen maken als onderdeel van hun kernactiviteit. Er zijn drie criteria waaraan voldaan moet worden: de ondernemer heeft een vraagstuk dat bijdraagt aan het vergroten van de impactdoelstellingen van het bedrijf, is gemotiveerd om daaraan te werken, en is in staat om de uitkomsten toe te passen. Onder deze condities zijn er geen kosten aan verbonden.

Wie zijn de Kennemer Impact coaches?

Momenteel staan er negen coaches klaar met verschillende specialismen op het gebied van ondernemen en impact maken.

Onze coaches zijn:

Baud Schoenmaeckers

Brigitte van Campen

Edwin Teljeur

Hein Barnhoorn

Ido de Vries

Kristel Logghe

Mariëtte Alblas

Martijn Arnoldus

Myron Koster

Hoe kan ik de Kennemer Impact Coaching aanvragen?

Stuur een bericht met je hulpvraag en contactgegevens via ons contactformulier. Dan nemen wij contact met je op voor een intakegesprek.

Heb je een vraag?

In onze Helpdesk vind je de meest gestelde vragen over Impact ondernemen, over de rol van de gemeente, financiering van jouw initiatief, en Inkopen met impact. Geven deze FAQ’s geen antwoord op je vraag? Mail ons via dit formulier. Wij geven dan zo snel mogelijk antwoord.