Met deze leergang helpen we jou als impact ondernemer om je missie te borgen in jouw organisatiestructuur en werkwijze. We laten zien hoe je transparant kunt zijn over wat je doet, met wie je het doet en hoe je het doet. Daarnaast leren we je hierover te rapporteren, zodat iedereen kan zien dat jij, op een positieve manier, het verschil maakt. Alles met tot doel jouw succes en impact te vergroten en je klaar te maken voor de registratie in het register van de Code Sociale Ondernemingen.

Sociale ondernemingen zetten de beweging in gang naar een vanzelfsprekend sociaal, inclusief en duurzaam ondernemerschap. We noemen dit impact first. Een impact first onderneming is gedreven om aantoonbare maatschappelijke impact te realiseren. Deze intrinsieke motivatie van de sociale onderneming komt in al haar handelen en nalaten tot uitdrukking. De onderneming neemt verantwoordelijkheid voor haar impact in de keten: een sociale onderneming van het begin tot het einde. Goed en eerlijk zakendoen is vanzelfsprekend. ​

Impact maken kan op verschillende gebieden, zoals:

  • Verhogen van arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep​​
  • Verbeteren van de zorg​​
  • Verhogen sociale cohesie in wijken​​
  • Circulaire en duurzame productie​​
  • Energietransitie​​
  • Voedseltransitie​​
  • Duurzame internationale productieketen (fair chain)

Alle bedrijven die op deze gebieden impact maken als primaire doelstelling hebben kunnen zich laten registreren bij de Code Sociale Ondernemingen.

De Leergang

De leergang bestaat uit een aantal onderdelen die erop gericht zijn om de ondernemer zijn impactvolle missie te borgen op basis van 5 principes. Zijn deze vijf punten goed uitgewerkt dan ben je een impact first onderneming en klaar om je te registreren in het register van de Code Sociale Ondernemingen.

Intakegesprek: Op basis van een door de deelnemer ingevulde vragenlijst plannen we een telefonische intake. Met deze QuickScan krijgt de trainer inzicht in waar de ondernemer staat ten opzichte van de principes van de Code.

Workshops: In drie sessies van 2,5 uur leggen we de ondernemers helder uit hoe het toelatingsproces van de Code is ingericht. We begeleiden ze in het toepassen van de principes op hun eigen onderneming en reiken handvatten aan om de aanmelding zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er voldoende tijd om aan opdrachten te werken en feedback te vragen.

Workshop 1 – Een missie die impact maakt

Datum: 18 september 2024 – 9.30-12.00 uur

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met Principe 1. De Missie. Op welke wijze zijn de missie en visie van jouw organisatie vertaald naar een strategie? Wat is de verandertheorie (Theory of Change ToC) en hoe maak je die meetbaar. Daarnaast hebben we aandacht voor het borgen van je missie in de statuten van jouw organisatie.

Workshop 2 – Wie is op welke manier onderdeel van jouw succes?

Datum: 2 oktober 2024 – 9.30-12.00 uur

In workshop 2 gaan we dieper in op het meten van de impact resultaten als onderdeel van Principe 1 van de code sociale ondernemingen. Daarnaast komen ook Principe 2, de stakeholders en principe 3, het financieel beleid, aanbod.

Workshop 3 – Impact als beloning

Datum: 16 oktober 2024 – 9.30-12.00 uur

Als onderneming moet je winst maken om deze te kunnen investeren in het maken van impact. In deze derde workshop staan we stil bij het beloningsbeleid. Ook komen transparantie over de werkwijze, de goederenstromen en het beleid aanbod. Deze punten maakt onderdeel uit van principe 3, 4 en 5 van de Code Sociale Ondernemingen. Iedere ondernemer krijgt de ruimte om te laten zien wat hij of zij heeft uitgewerkt. Daarnaast bespreken we de toegevoegde waarde van de Code Sociale Onderneming voor jouw onderneming. We sluiten deze derde workshopdag af met een ‘Ready to go ronde’. Alle deelnemende ondernemers presenteren de resultaten van hun werk en de eerste bevindingen worden gedeeld met Kennemer Impact en de Code Sociale Ondernemingen. Hierbij zijn beide organisatie vertegenwoordigd. 

1 op 1 feedback

Tussentijds is er, buiten de workshops om, tweemaal tijd om 30 minuten één op één feedback te vragen op de gemaakte documenten. Dit kan ook digitaal plaatsvinden.

Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is door een onafhankelijke commissie ontwikkeld in 2017, op verzoek van Social Enterprise NL. Vervolgens is de werkbaarheid van de Code uitgebreid getest door een groep early adopters. In december 2018 is de onafhankelijke Stichting Code Sociale Ondernemingen opgericht die de Code Sociale Ondernemingen en – in het verlengde daarvan – het Register Sociale Ondernemingen in Nederland uitrolt en beheert. Overeenkomend met de Code zijn alle afspraken die betrekking hebben op de wijze waarop de Stichting zich organiseert publiek toegankelijk.

Het doel van de Code Sociale Ondernemingen?

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. En last but not least, door toetreding tot het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en informatie.

Praktische informatie

Tijdsduur leergang

De totale tijdsbesteding voor deelnemers van het traject is ca 12 uur, met daarnaast eventueel nog huiswerk, afhankelijk van welke documenten je al (gedeeltelijk) hebt, en welke je nog moet maken.

Locatie

Het Seinwezen, Kinderhuissingel 1 H, 2013 AS Haarlem

15 minuten lopen vanaf station Haarlem. Parkeren op eigen terrein (beperkt mogelijk)

Kosten

Meedoen aan de leergang kost € 200,-. Na afronding van de leergang krijg je dit bedrag als kortingsvoucher. Deze voucher kun je gebruiken op het moment dat je jouw bedrijf aanmeldt voor het register van de Code Sociale Ondernemingen. 

Klanten van de Rabobank krijgen € 50,- korting en betalen € 150,- voor hun deelname aan de leergang.

Kosten van het Register: de inschrijfkosten bedragen normaal eenmalig € 275,- per onderneming, maar deelnemers aan de leergang betalen slechts € 75,-. Daarnaast is er na toelating een jaarlijkse bijdrage voor het register van € 350,-.

Aanmelden

Meld je voor 8 september aan via deze link.

De Leergang Code Sociale Ondernemingen voor impact first bedrijven wordt aangeboden door Kennemer Impact en uitgevoerd door de Stichting Stadsgarage in samenwerking met Code Sociale Ondernemingen. De leergang wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Haarlem-IJmond.