Een nieuwe mijlpaal voor het Haarlems Actieprogramma Impact Ondernemen! Op 4 juni 2024 besloot het Haarlems college dit programma te verlengen tot en met 2026. Ook stelden zij de tweede voortgangsrapportage vast over de lessen en resultaten vanaf 2023.  

Impact ondernemers komen met oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd: de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, een groeiende ongelijkheid en vergrijzing. Daarom is het essentieel om in te zetten op impact ondernemen voor een toekomstbestendige economie. In Haarlem doen we dit sinds 2020 met het Actieprogramma Impact Ondernemen.

Dit actieprogramma kwam tot stand in co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers. Er werden vijf actielijnen geformuleerd die de positie, professionalisering en zichtbaarheid van impact ondernemers in Haarlem-Kennemerland versterken. Samen met de Stichting Stadsgarage geeft de gemeente Haarlem hier uitvoering aan onder de naam ‘Kennemer Impact’.

Updates en ontwikkelingen

Sinds de start in 2020 is het actieprogramma gegroeid en doorontwikkeld. Denk aan nieuw ondersteuningsaanbod, de lancering van het Kennemer Inkoop Platform en de Kennemer Impact Helpdesk, diverse evenementen en een groeiende community van impact ondernemers. In 2022 werd de eerste voortgangsrapportage vastgesteld.

Vanaf 2023 kwam er extra budget beschikbaar. Daarmee zijn bestaande acties geïntensiveerd en uitgebreid, en zijn verschillende nieuwe acties gestart en uitgevoerd. In de tweede voortgangsrapportage van het Actieprogramma Impact Ondernemen lees je alles over de lessen, praktijkvoorbeelden en resultaten vanaf dat moment.

Wil jij updates ontvangen over evenementen, trainingsaanbod en ander nieuws over impact ondernemen in Haarlem-Kennemerland? Onder de naam Kennemer Impact houden we je graag op de hoogte. Abonneer je hier op de maandelijkse nieuwsbrief en volg Kennemer Impact op Facebook en LinkedIn.