Om de weg naar een circulaire economie te versnellen stelt provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor ondernemers die een circulair ketensamenwerkingsproject willen starten. Inschrijven voor deze subsidie kan t/m donderdag 28 december 2023.  

Samen verder
Een ketensamenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 deelnemers, waarbij ten minste 2 deelnemers een onderneming zijn en waaraan verder gemeenten uit Noord-Holland en kennisinstellingen kunnen deelnemen.

De subsidie kan worden ingezet voor het inhuren van een externe ervaren procesbegeleider die helpt bij het opzetten van het samenwerkingsproject gericht op het verminderen van grondstofgebruik en/of het stimuleren van het gebruik van circulaire grondstoffen. De subsidie kan ook gebruikt worden voor financiële of juridische diensten die nodig zijn om het samenwerkingsverband te vormen. Tot 60% van de noodzakelijke kosten (tot maximaal 75.000,) wordt met deze subsidieregeling vergoedt.

Meer informatie
Informatie over de aanvraagvoorwaarden en de procedure is te vinden via Circulaire ketensamenwerking Noord-Holland 2022, subsidie – Provincie Noord-Holland. Voor vragen neem contact op met Bouwe van den Oever via oeverj@noord-holland.nl of 06 836 238 62.