Oproep aan sociaal ondernemers: doe mee aan het grootste onderzoek naar sociale ondernemingen!

Ook dit jaar brengen we de social enterprise beweging in kaart met de European Social Enterprise Monitor (ESEM). Daarmee laten we zien aan de overheid, investeerders en andere stakeholders hoeveel sociaal ondernemers betekenen voor de Nederlandse impact economie. 

Jouw antwoorden zullen helpen om het gebrek aan gegevens over sociale ondernemingen op Europees, nationaal en lokaal niveau aan te pakken. Hierdoor kunnen in de toekomst betere financiering, wetgeving, beleid en ondersteuning worden ontwikkeld. De bevindingen worden gepresenteerd op bijeenkomsten op hoog niveau met lokale, nationale en EU-beleidsmakers en investeerders en op verschillende evenementen. ESEM-gegevens hebben tot nu toe bijgedragen aan het ‘Social Economy Action Plan’ van de Europese Commissie. Dat heeft belangrijke invloed op de wetgeving en financieringsmogelijkheden op nationaal niveau. Wij laten jouw stem horen en zorgen voor actie!

Wil je meewerken aan het invullen van de monitor (30 minuten)? Klik hier om de monitor in te vullen.