Tijdens het Initiatievencafé pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij de stad een fijnere, meer sociale of duurzame plek willen maken om in te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hierbij hebben. Doel is initiatiefnemers, maatschappelijke instanties, ondernemers, Haarlemmers en gemeente samen te brengen en elkaar verder te helpen. Een initiatief pitchen, luisteren of netwerken? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl.

https://www.haarlem.nl/initiatievenloket-voor-bewoners/